Ewidencja czasu pracy

Zleceniobiorców i samozatrudnionych

Ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, prowadzących działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcy mają zarabiać nie mniej niż 13 zł za godzinę. Dla większości zleceniobiorców i samozatrudnionych zmiana przepisów sprowadzi się do obowiązku prowadzenia ewidencji swojego czasu pracy na potrzeby inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, którzy weryfikować będą, czy zatrudniony na kontrakcie jest odpowiednio wynagradzany.

Kogo obejmie obowiązek ewidencjonowania czasu pracy?

Nowe przepisy przewidują wyjątki od tego uciążliwego obowiązku. Dotyczą one m.in. osób, które same wyznaczają swoje miejsce i czas pracy oraz otrzymują wyłącznie prowizyjne wynagrodzenie.

Wystarczy, że to zleceniodawca wyznaczy miejsce pracy albo że zleceniobiorca wynegocjował sobie stałą podstawę wynagrodzenia, i trzeba będzie notować godziny pracy.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że od początku 2017 roku mają także obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy na kontraktach cywilnoprawnych, chyba, że umówią się ze zleceniobiorcą, że to on będzie prowadził taką ewidencję. Tylko przy pierwszej kontroli w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach nie będą nakładane sankcje za niewywiązanie się z obowiązków.

Wypróbuj za darmo