Korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy

Poznaj zyski z wykorzystywania naszej aplikacji

Jakie korzyści daje optymalizacja czasu pracy?

W wielu przypadkach podstawowym kosztem w wielu firmach jest koszt związany z czasem pracy pracowników. Zmniejszając ilość czasu w jakim pracownicy standardowo realizują codzienne zadania, zwiększa się wydajność pracy. Dzięki takiej optymalizacji czasu pracy firma może skrócić czas trwania procesów, co pozwoli realizować ich więcej, to z kolei prowadzi do zwiększenia mocy przerobowych i pozwala firmie zarobić więcej.

Wdrażając Raport Czasu Pracy w firmie każdy zyskuje wymierne korzyści:

Pracownicy

Niejednokrotnie pracownicy w firmie zaangażowani są w kilka projektów realizowanych równocześnie i wykonują różne zadania z nimi związane. Nawet niewielkie opóźnienie w realizacji jednego zadania może wpłynąć na pracę innych osób lub nawet opóźnić cały projekt. Raport Czasu Pracy pozwoli:

  • Poprawić organizację pracy
  • kontrolować efektywności wykorzystania czasu pracy
  • pracownikom zarządzać czasem własnym oraz nauczy ich samokontroli

Menadżerowie

Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od menadżera umiejętności kontrolowania realizowanych zadań oraz czasu pracy poświęcanego przez pracowników. Koordynowanie pracy większej liczby osób bywa kłopotliwe, zwłaszcza gdy projekt realizowany jest przez dłuższy czas. Wdrożenie Raportu czasu pracy pozwoli:

  • ułatwić finansowe rozliczanie projektów
  • ograniczyć czas poświęcany na kontrolę pracowników
  • podnieść efektywność pracowników angażując mniejszą ilość środków
  • posiadać więcej informacji, co przełoży się na jakość poodejmowanych decyzji

Zarząd

Wdrażając Raport Czasu Pracy również członkowie zarządu otrzymają szersze informacje dotyczące jakości pracy zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Wiadomości te ułatwią:

  • minimalizację kosztów pracy, które dzięki wyższej wydajności przełożą się na wyższe zyski
  • optymalizować czas pracy, zwiększyć marżę, a tym samym zyskowność projektów
  • identyfikację projektów, a także osób sprawiających problemy

Wypróbuj za darmo